Grafologický rozbor

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR – rozbor, analýza rukopisu, písma a kresby

 500291-gallery1-nxozi

Co je grafologie.

Grafologie spadá mezi projektivní, psychodiagnostické metody, vypovídající psychologickou stránku člověka a jeho charakterové vlastnosti a vlohy. U některých rozborů je zachycena jen malá část, kdežto rozbor rukopisu umožňuje kompletní, celistvý a hluboký náhled, popisující všechny složky osobnosti. Každý z nás se projevuje svým specifickým a individuálním způsobem, každý z nás má zcela odlišné chování, jednání, motivace, činy, způsoby projevu, chůze, oblékání a grafologie skýtá možnost pochopit co, jak a proč se děje.

 

Proč si nechat udělat grafologický rozbor čili rozbor písma neboli rukopisu.

Rozbor písma je skvělá, velmi a kvalitní diagnostická metoda, která zkoumá, analyzuje a ukazuje člověka takového, jaký skutečně je. Velkou výhodou je zde to, že to dotyčný člověk nemůže ovlivnit, tak jako o jiných metod. Jde o zcela přirozený vliv, písmo, které charakterizuje a vystihuje vše z té největší hloubky a ukazuje, co je v nás zakořeněno, skryto a jaké máme možnosti.

 

Grafologický rozbor písma neboli rukopisu nám pomůže pochopit sebe, druhé, a to jak v životě osobním, tak kariérním, a to širokém kontextu nekonečných možností a souvislostí. Jedná se o poznání a sebepoznání, ukazující skrytou podstatu osobnosti, charakteru, stinných stránek osobnosti, kladných vlastností, talentů, a to mnohdy velmi překvapivě, a přitom výstižně a velmi efektivně s neuvěřitelnou přesností.

 

Výsledná práce a konečný výsledek rozboru je psán celými větami a má podobu přesné charakteristiky pisatelovi osobnosti, a to podle přesně stanovených psychologických kategorií jako je např. vitalita, druh temperamentu, povahové vlastnosti, kvality vůle, aj.

 

Cena: 2.100,-

 

Informace a podrobnosti.

 • jedná se o rozbor, který vypovídá o osobnosti člověka, o jeho celistvosti, slabých, silných stránkách, o životních možnostech
 • dává popis charakteristických vlastností, a to pro pochopení sebe i druhých, tedy snazší akceptaci a lepší vztahy
 • je možno ptát se na jakákoliv témata a získat tak odpovědi na Vaše otázky, které Vás trápí a zajímají
 • skvělá metoda pro zaměření na partnerství a vztahy, a to jak intimní, manželské, partnerské, pracovní, sousedské, přátelské či pracovní
 • ideální pro nasměrování pro školy, studia, zaměstnání a možnosti podnikání
 
 Co je třeba k rozboru – podklady.
 • Text originální psaný text rukou o velikosti nejméně A4 na nelinkovaný, čistý papír
 • Čím více textu tím lépe, může být i vícero stran A4
 • Ideálně s nadpisem a podpisem
 • Text je libovolný, neopisovaný
 • Doložit datum sepsání rukopisu (neměl by být starší více jak 3 měsíce)
 • Text by měl být psán v klidu, nikoliv ve vzteku, pláči, po hádce, v nemoci, v MHD, na stole ne na „koleně“
 • Rozbory pro druhé je třeba doložit jejich souhlasem ke zpracování
 • Je dobré uvést účel, téma a cíl, kam zaměřit výklad, na jakou oblast, zda se jedná o sebepoznání, studijní či profesní volbu, o výklad vztahu a jiné
 

Pro lepší přesnost a hlubší vhled je dobré dodat spolu s rukopisem také kresbu nejehličnatého stromu a kresbu mužské a ženské postavy, vše na A4, malované obyčejnou tužkou. Nejde vůbec o krásu a kvalitu kresby, dokonce není třeba umět kreslit. Nemusí být, pokud nechcete, není nutné.

 

 

Co je nutné uvést.

 • Pohlaví a věk
 • Nejvyšší dosažené vzdělání či povolání
 • Zda jste leváci či praváci
 • Zdravotní stav (v případě závažné diagnózy či úrazu, což by mohlo mít zásadní vliv na rozbor)

Dále může (ale nemusí) být: kresba nejehličnatého stromu a kresba mužské a ženské postavy (vůbec nezáleží na umělecké kvalitě).

 

 Zaslání rozboru a interpretace.

 ⊗ Písemně

 ⊗ Formou nahrávky mluveného slova (MP3)

 
 • Grafologický rozbor má využití v personalistice. Je jednou z metod, kterou lze využít při výběru vhodného kandidáta na danou pracovní pozici.

Rozbor je možno využít pro

 • Soukromé osoby
 • Personální posudek při výběru zaměstnanců
 
 

Jak si objednat.

Zaplatit:   

 • částku 2.100,- Kč
 • na číslo účtu: 323223233
 • kód banky: 2010
 • variabilní symbol: Vaše narození ve formátu: DD –MM – RR (např. 17. 8. 1954 jako 17081954)
 

Dodání a doručení.

Po připsání příslušné částky Vám do 3 týdnů zaslán na Váš e-mail bude výklad zaslán elektronicky, a to ve formátu PDF. Součástí rozboru je také konzultace, a to osobně či po telefonu, Skype nebo pomocí e-mailu pro zpětnou vazbu a další podrobnosti a ucelenost. Délka trvání konzultace je stanovena individuálně podle potřeby. Pokud byste měli zájem o zaslání tištěné verze, napište to spolu s objednávkou. Zde je účtován navíc poplatek 120,- Kč (poštovné), tedy celková cena je 1.820,- Kč. V tomto případě Vám bude zásilka doručena nejpozději do jednoho týdne od připsání částky na účet.

 

 

Kontakt:

Ilona Grimová REGINA
poradkyně osobního rozvoje, lektorka, astroložka, grafoložka, numeroložka, kartářka a specialistka na karmu a vztahy
mob.:720 949 181
e-mail: ilona.grimova@seznam.cz
www.tajemstviastrologie.cz