Numerologický výklad

 

 NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI – numeroskop

 

Numerologický rozbor neboli věštění z čísel může být i originálním dárkem k narozeninám, na vánoce či jako věnování k narození dítěte. Je to neocenitelný dárek na celý život.

 

Podle Vašeho data narození Vám vypracujeme numerologický rozbor osobnosti. Jde o podrobný rozbor povahy člověka a jeho předpokladů a možností.  

 numerologie Regina 2

Cena.

1.500,-Kč

  

Co je k výkladu potřeba.

Abychom Vám mohli co nejlépe, nejpřesněji a korektně odpovědět, uveďte prosím do e-mailu nebo kontaktního formuláře Vaše datum a čas Vašeho narození spolu s Vaší otázkou, popř. datum osoby, na kterou se ptáte spolu s jejím jménem, popř. fotem. Pokud nevíte čas, kdy jste se narodili, můžete si to zjistit v matrice. Pakliže datum toho druhého neznáte, nevadí, k věštbě postačí  jen jeho jméno. Numerologický rozbor lze provést také podle Vašeho jména, příjmení, názvu firmy, podniku, či jiného jmenného názvu.

 

Jak si objednat.

Zaplatit:  

 • částku 1.500,-
 • na číslo účtu: 323223233
 • kód banky: 2010
 • variabilní symbol: Vaše narození ve formátu: DD –MM – RR (např. 17. 8. 1954 jako 17081954)

 

Dodání a doručení.

Po připsání příslušné částky Vám do 10 dní na Váš e-mail bude výklad zaslán elektronicky, a to ve formátu PDF o velikosti A4 a počtu stran  8 -10 stran A4. Pokud byste měli zájem o zaslání tištěné verze v kroužkové vazbě, napište to spolu s objednávkou. Zde je účtován navíc poplatek 150,- ( v ceně je poštovné), tedy celková cena je 1.550,- Kč. V tomto případě Vám bude zásilka doručena nejpozději do jednoho týdne od připsání částky na účet.

 

 

Druhy numerologických výkladů.

 • rozbor podle data narození
 • rozbor podle vzniku firmy, podniku či jiné události
 • rozbor jmenný podle Vašeho jména, příjmení či názvu firmy, ulice, města, kde bydlíte
 • rozbor dětský, jaké má narozené dítko předpoklady do svého života, co mu sudičky nadělili
 • rozbor momentální události či konkrétního okamžiku nebo příležitosti

  

Co se vše z numeroskopu dozvíte.

 • jak rozvinout a uplatnit své schopnosti
 • jaké je Vaše životní poslání
 • kdy je nejvhodnější čas na změnu
 • jaké jsou Vaše povahové a charakterové vlastnosti
 • jaký typ vztahů přitahujete, proč a jak lépe pochopit sami sebe i druhé 
 • v jaké životní fázi se nacházíte
 • jak jste na tom v sexuální oblasti
 • jaké jsou Vaše profesní dovednosti
 • jak jste na tom se zdravím
 • jaké bylo či bude dětství, střední věk a stáří
 • jak jste na tom s Vašimi city, egem, myšlením, intelektem, praktickými schopnostmi, dovednostmi, s analytickým myšlením, jak dalece jste na duchovní úrovni, jaký máte vztah k dětem, rodině, k financím, k práci a mnoho dalšího

 

Numerologie a jejich číselná vibrace ukazují dispozice člověka, které mu jsou předurčeny. Za pomocí čísel lze odhalit vibrace v nás a díky tomu můžeme poznat sami sebe, ale i pochopit druhé, jejich chování, motivace a to, jací skutečně jsou. Zjistíte, kolik toho sami o sobě víte, dozvíte se něco o Vás, o Vašich blízkých, o Vašich skrytých možnostech. Pomocí numerologického rozboru poznáte své předpoklady a činy, ke kterým jste předurčeni. Když sami sebe poznáte, nebudete se bát úspěšně dělat to, co Vás baví. Dozvíte se o svých silných i slabých stránkách. Numerologie poukazuje na skutečnost, že každý tvor přišel na svět s rozdílnými vlastnostmi, kvalitami a s různými životními úkoly. Proto by si rodiče měli více všímat data narození svého dítěte. Zdaleka ne všechny vlastnosti jsou dědičné. Naopak většina charakterových vlastností vyplývá z data narození, ale také z jména. Na základě tohoto poznání můžeme daleko více využít nadání a schopnosti našich dětí i nás samotných. Numerologie nás učí poznávat a chápat nejen sebe, ale i druhé, je spojením nás spolu s vesmírem a  dokáže odhalit člověka, takový, jaký skutečně je.

 

Numerologické rozbory umí velmi efektivně odpovědět na otázky týkající se lásky, zdraví, kariéry, partnerských vztahů.

 


 

NUMEROLOGIE

Numerologie je nauka o číslech a první náznaky čísel se objevily kolem 4. tisíciletí před naším letopočtem. Už jeskynní lidé zapisovali své poznatky pomocí čar na skály, dále později pomocí klínů, suků, různých znaků až po dnešní číslice. Základ čísel tkví již ve starém Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Zakladatelem číselné nauky je sám Pythagoras (řecký filozof, matematik a astrolog), který přiřadil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme dodnes. Jeho největší přínos spočívá v tom, že používal čísla, jejich zkoumání a výklad na úrovni materiální, ale i duchovní a vesmírné. Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet. Každé číslo má i svou vládnoucí planetu, každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Propojením vlivu čísla s vlivem planet a jejich znamení dostaneme zajímavé výsledky při jednotlivých rozborech osobnosti.

 

Přibližně před 15.000 lety Mayové pozorovali cykly souhvězdí a planet. Jejich výpočty se do dnešních počítačových liší jen několik málo desetin. Všechny tyto systémy napovídají, že mikrokosmos je stejný jako makrokosmos (jak nahoře, tak dole). Vesmír je stejný jako lidský organismus a naopak. Znamená to, že věci, které se odehrávají ve vesmírných zákonitostech, jsou stejné jako procesy v našem těle i na naší planetě. Traduje se, že numerologická nauka byla předána Adamovi a Evě, a také v Bibli je zaznamenáno, že Ježíš Kristus ve svém učení využíval numerologii.

 

Numerologie vychází z hebrejské kabaly (mystické židovské učení, založené na 22 písmenech hebrejské abecedy) a na deseti číslech pythagorejské školy. My jsme převzali systém číslování od Arabů. Každé číslo i písmeno má svoji specifickou symboliku. Jméno je jakýmsi břemenem, které sebou vláčíme, datum narození pak způsob našeho vývoje.

 

Své dotazy, otázky a vše co Vás zajímá se můžete ptát našich poradců. Pod profilem každého poradce naleznete témata a oblasti, kterými se zabývají a ve kterých mají také praxi a zkušenosti. 

 

„Poznej sám sebe“ ( GNÓTHI SEAUTÓN )

 

Datum narození je klíč k  Vašemu životu…